Fototext och Billes går samman

De två Göteborgsföretagen Billes och Fototext går ihop och bildar ett grafisk fullserviceföretag med en omsättning på 220 miljoner kronor.

Affären innebär att Billes köper samtliga aktier i Fototext och under 2013 ska all verksamhet flyttas till Billes, vars anläggning utanför Göteborg nu ska få en rejäl om- och tillbyggnad för att allt ska få plats.

 

– Billes kändes som en perfekt matchning för oss. Vi har en del överlappande verksamheter där vi tillsammans blir ännu starkare. Men framförallt så har vi mycket verksamhet som kompletterar varandra, säger Fototexts vd Anders Wackfelt (LinkedIn) i en kommentar.

 

– Vi kan erbjuda hela spannet från små trycksaker som visitkort och broschyrer till utomhusreklam, butikskampanjer och en hel del specialtryck som exempelvis textilprintning och tryck på ljudabsorbenter, säger Niklas Bille (LinkedIn), vd för Billes i en kommentar.

Niklas Bille kommenterar affären:

Inga uppsägningar är planerade med anledning av affären och de sex tidigare ägarna kommer att jobba kvar i bolaget. Hela verksamheten ska på sikt samlas i Billes anläggning i Mölndal utanför Göteborg. Omfattande om- och tillbyggnader är planerade och målet är att allt ska vara klart vid utgången av 2013. Småformatsområdet inom Billes, där man ser en väldigt bra lönsamhetmarginal, växer rejält med affären. Fototext har halva sin omsättning inom området och tillsammans med Billes Contact kommer man att omsätta 55 miljoner kronor på det man kallar A3-tryck.

 

Affärsområdet får tillsammans tre Indigomaskiner. Inom storformatsområdet kompletterar man varandra med Billes stora offset och Fototexts planprintrar. För båda bolagen gäller att man nu kan göra mer själva och därmed kommer att köpa in mindre från underleverantörer. Det nya bolaget blir starkare inom områden som IT och ateljé där man nu totalt blir fyra personer på respektive avdelning.

 

Billeskoncernen omsatte enligt senaste publika bokslutet 176 miljoner kronor med 88 anställda och Fototext hade ett tufft 2011 då man omsatte 34 miljoner kronor och hade 25 anställda.

Billes finns på billes.se, contactbilles.se och Fototext på fototext.se