ORDLISTA TRYCK

Arkoffset Offsetmetod där man trycker på färdigskurna ark av papper.

Blanks Trycksak med förtryckta objekt eller text som man har för avsikt att trycka ytterligare text eller bilder på.

Bleeding När två färger, t.ex två tonplattor, blandas i kanten där det möts.

Densitet Ett värde på färgens täthet i tryck, hur mörkt eller kraftig färgen är.

4-upp Beskrivning av utskjutningen där man får ut till exempel fyra respektive åtta ex av samma sida ur ett ark.

Färgstick En bild, eller färg, som har fått en ton som man upplever är fel, som tex ett ansikte som blivit mycket rödare än det var på ursprungsfotot.

ICC-profil En standard för färginställningarna i hela produktionskedjan, inklusive scanner, skärm, skrivare, provtryck och tryck.

Intag När tryckaren ställer in pressen och provkör tills han hittat inställningar som är godkända för den verkliga upplagan.

Misspass När de olika färgerna inte trycks exakt på varandra. Det ger ofta en kant på objektet av en färg plus att objektet upplevs som suddigt.

Makulatur Det pappersspill som blir över/skärs bort i tryckeriet.

Passmärke Ett kontrollmärke för att man ska kunna kontrollera att färgerna trycks på varandra exakt och undvika misspass.

Process Vanligtvis cmyk.

Smetning Arken smetar färg på varandra.

Bigning Man förbereder för ett veck, trycker till papperet eller kartongen där den ska vikas så att den går lättare att böja. Det måste bland annat göras före falsning av tjockare material.

 
 

ORDLISTA BOKBINDERI

Falsning Vikning av papperet. Det finns ett antal olika varianter på falsning.

Foliering Beläggning av en hel eller delar av en yta med blank folie. Används ofta vid prägling och relief.

Instick När man placerar arkdelarna i en trycksak i varandra vid bindning.

Klamring En tunnare broschyr är vanligtvis häftad med metallklamrar. Antingen klamrar man som ett vanligt kompendium uppe i hörnet eller längs ryggen.

Laminering En folie läggs över exempelvis ett bokomslag som gör det extra tåligt. Kan vara matt eller blankt.

Lackning Man skiljer på matt lack eller blank lack. Speciellt UV-lack gör ytan särskild blank, men även det som finns som matt variant. Lackning kan utföras på delar av trycksaken (partiellt) för att skapa effekter eller på hela tryckarket.

Limbindning Arken limmas direkt in i omslaget.

Perforering En rad av små hål görs för att en del av papperet lätt ska gå att riva av. Används till talonger eller liknande.

Prägling När bokstäver eller en bild pressas ned i tjockare papper eller kartong så att mönster framträder genom nedsänkning. Skapar en dimension till på din trycksak. Relief offsetmetod där man trycker på färdigskurna ark av papper.

Relief Motsatsen till prägling - mönstret står upp istället för att det är nedsänkt.

Trådhäftning Arken i en bok eller tidning sys ihop med tråd. Sedan limmas arken in i omslaget.

 
 

NYTTIGA FILFORMAT

.asp Active Server Pages. Innehåller webbsidesinfo skriven med ASP-kod.

.atm Adobe Type Manager.

.bin Binär datafil.

.bmp Bitmap. Fil med punktgrafik.

.cdr Vektorgrafik skapad i Corel Draw.

.css Cascading Style Sheet. Beskriver hur innehållet på en webbsida presenteras.

.csv Kommaseparerad textfil.

.dib Bitmapformat för Windows (Device Independent Bitmap).

.doc Ordbehandlingsdokument från t.ex MS Word.

.drv Drivrutin (drive).

.eps Bildformat skapat i illustrations- eller bildprogram (Encapsulated PostScript).

.exe Körbar fil. Windows.

.gif Punktgrafik. Används på internet och animerade bilder.

.html Standardformat för webbsidor på internet.

.jpg Bildfil med punktgrafik.

.pdf Dokument skapad av Adobe Acrobat, kan läsas men inte ändras i gratisprogrammet Acrobat Reader.

.ppt Fil skapad i Powerpoint.

.ps Postscriptfil som i trycksammanhang används för att skapa pdf-filer.

.psd Grafikfil skapad i Photoshop.

.psp Grafikfil skapad i Paintshop Pro.

.raw En "råfil" som innehåller grafik i rgb.

.rtf Plattformsoberoende textfil. Kan öppnas med olika ordbehandlingsprogram.

.sit Komprimeringsformat för Mac från programmet Stuffit.

.sys Systemfil med drivrutiner för hård- eller programvara.

.tiff Bildfil med punktgrafik.

.tmp Temporär fil. Ofta en kopia av den fil man arbetar med och som fungerar som backup.

.ttf Fil med Truetype-font.

.txt Textfil som går att öppna i ett flertal program på olika plattformar men inte alltid tolkas riktigt.

.xls Fil skapad i Excel.

.xml Fil med html-kod men med innehåll av xml-kod.

.zip Vanligt komprimeringsformat för både Mac och PC.