Tillbaka

Akustiktryck på Gryaab

Kund: Gryaab AB

På hela 19x5 meter kan nu besökarna på reningsverket Gryaab i Göteborg beundra en mäktig vägg av akustikplattor tryckta på Billes.
Med hjälp av ljudabsorbenter skapas en god ljudmiljö - och fint blir det! 

Pratbubblorna som förstärker budskapen är printade med samma teknik som ljudabsorbenterna.

Tryckteknik: UV planoprinter
Efterarbete: Figurskärning i Kongsberg XP skärbord