Tillbaka

Fakta och Synpunkter

Kund: Moderaterna Göteborg

Tidning som produceras fyra gånger per år, 20-32 sidor.

Papper: Omslag,Amber Graphic 240g / inlaga Amber Graphic 130g