Tillbaka

Gott ledarskap i demensvården

Kund: Föreningen Gott Ledarskap i demensvården

År 2012 bildades den ideella föreningen Gott ledarskap i demensvården, med syfte att inspirera ledare inom vården att entuasiasmera sin personal samt ge idéer och visioner om hur demensvården kan bli så bra som möjligt för de boende. Föreningen delar sedan 2014 årligen ut stipendium till goda chefer.
Med hjälp av denna bok vill man ytterligare inspirera till ett gott ledarskap i vården för personer med demenssjukdom.

Produkt: limbunden bok med matt laminat på omslaget.

Tryckmetod: Offset

Papper: MultiArt Silk 150g/300g

Original och design av Billes Tryckeri AB.