Kvalitet & Miljö

Miljöarbete, en självklar del i allt vi gör!

Som familjeföretag bryr vi oss lite extra om framtidens generationer, och därför är miljöarbetet en naturlig del i allt vi gör. Sedan 2004 har vi utökat ”certifikat/licensfloran” och idag erbjuder vi ett brett register av olika typer av märkningar. De senaste åren har vi jobbat hårt med att minska vår klimatpåverkan och sedan 2011 är vi ett klimatneutralt tryckeri. Vi arbetar för att löpande sänka våra koldioxidutsläpp, vi har sedan starten sänkt våra utsläpp med mer än 80%, idag är vi som företag nere på ca 50 ton koldioxid netto per år. Billes klimatkompenserar till 100% för sina egna utsläpp. Vi erbjuder idag också klimatkompensation ”hela vägen” för kundens trycksaker vilket innebär klimatkompensation för papperstillverkningen och för distributionen om kunder väljer att göra det. Kontakta oss så berättar vi mer!

Klimatkompensation av pappret innebär att man kompenserar för koldioxidutsläppen från transporterna av råvaran till bruket och för den energianvändning som behövs för att framställa en specifik papperskvalitet.

Klimatkompensation av distributionen innebär att man kompenserar för koldioxidutsläppen från transporterna av utskicket (försändelsen) till kund. För denna del görs en beräkning utifrån givna förutsättningar, ska det skickas ut till ett antal butiker ingående i en klädkedja eller ska det gå adresserat till slutmottagare.

Läs mer här om klimatkompensation av trycksaker hos Billes.

 

Att vi samlat hela Billes breda utbud av trycksak- och trycksakstjänster under samma tak betyder färre transporter och ett effektivare arbete. Billes har vuxit de senaste åren och med en komplett maskinpark med både offset- och digital produktion, lagerhållning och kontor behöver vi stora lokaler. Vid den senaste utbyggnaden förbättrades möjligheterna att ta tillvara spillvärmen från maskinerna för att värma upp lokalerna och på så vis minska behovet av energi för uppvärmning. Som ett av Sveriges mest miljöanpassade tryckerier får vi aldrig sluta att förbättra och utveckla tryckeriet!

Läs mer här om vår verksamhetspolicy.

ISO 14001 – är ett verktyg för ständig förbättring. Certifieringen betyder att tryckeriet arbetar löpande med att förbättra alla områden som påverkar miljön. Från rengöring av tryckpressar till anpassning av transporter och uppvärmning av lokaler.

Läs mer på: sis.se

ISO 9001 – kvalitetsstämpel som borgar för den goda kvaliteten på våra trycksaker och servicen runt. Genom revisioner som görs löpande av oberoende, säkerställs att vårt kvalitetsarbete fungerar i alla delar och att vi jobbar löpande med att höja vår kvalitet, minska avvikelser i tryckresultat och att vi gör andra åtgärder för att minska fel. Billes redovisar att vi hela tiden blir bättre.

Läs mer på: sis.se

Svanenmärket

Svanen – är en kvalitetsstämpel på att Billes jobbar på ett sådant sätt att det svarar upp mot Svanens konkreta krav och kriterier för miljömärkning när det gäller allt från val av färger och lösningsmedel, till hur vi hanterar avfall och att vi återvinner restprodukter.

Läs mer på: svanen.se

Klimatneutralt tryckeri – vi arbetar systematiskt med åtgärder som gör att koldioxid- utsläpp kopplade till vår produktion minskar. För de utsläpp som återstår kompenserar vi genom köp av kompensationsandelar via Tricorona som arbetar med projekt över hela världen med fokus på förnyelsebar energi och energieffektivitet.

Läs mer på: tricorona.se

fsc-logo

FSC® - Genom att välja en FSC-märkt produkt visar du att du bryr dig om hur den framställts. Du visar att du föredrar varor som tillverkats på ett ansvarsfullt sätt, med hänsyn till miljö och sociala förhållanden.

Läs mer på: fsc.org