24 Mars 2016

Billes storsatsar på digitaltryck

Billes tryckeri i Mölndal investerar kraftigt i digitaltryck. I satsningen ingår två nya pressar varav en är den första i sitt slag i Sverige.

– Det här betyder att vi fördubblar vår kapacitet inom digitaltryck och blir en av de större aktörerna i Sverige, säger Niklas Bille, vd för Billes Tryckeri AB. Billes Tryckeri AB i Mölndal fortsätter att investera för framtiden. Senaste tillskottet är två nya digitala tryckpressar från HP.

– Vi ser att efterfrågan på digitaltryck ökar stadigt, med alltmer personifierade trycksaker och små riktade upplagor. Därför satsar vi kraftigt på den här typen av tryck, säger Niklas Bille.

Investeringen är på totalt ca 23 miljoner och består av en HP Indigo 7800, med inline häftutrustning som häftar trycksakerna direkt efter tryckningen, och en HP Indigo 10000, som trycker 53x75 cm som största arkformat, den första pressen i Sverige av denna typ.

– Förutom att vi nu dubblar vår kapacitet skapar vi också nya möjligheter för våra kunder att trycka större format i digitaltryck, som liggande A4 broschyrer, broschyrer i A3 med variabeltryck och skyltar och affischer upp till 50x70 cm till väldigt konkurrenskraftiga priser, säger Niklas Bille.

Tryckpressarna levereras av Visutech och installationen är planerad till månadsskiftet april/maj 2016.

Pages