About Us

7 olika sätt att trycka på

När man ska göra en trycksak gäller det att använda sig av den teknik som passar bäst. Det som huvudsakligen påverkar valet av tryckteknik är upplaga, format, omfång (antal sidor), kvalitetskrav och vilket material man ska trycka på. Det förenklar, som beställare, att känna till lite om de olika metoderna. Vilken tryckteknik passar för vad?

Offsettryck

Vanligaste tryckmetoden

Detta är den vanligaste tryckmetoden. Metoden är en indirekt tryckmetod, vilket innebär att tryckbilden först sätts av på en gummiduk och sedan överförs till papperet. En offsetpress har ett tryckverk för varje färg. Färgen ligger i färgkistor och matas ner mellan cylindrar för att jämnt föras över på tryckplåten där tryckbilden finns. Färgen fastar bara på vissa delar av plåten, vilket bestäms av hur plåten har framkallats.

Den vanligaste färgsammansättningen är processfärgerna cmyk. Cmyk står för cyan (blå), magenta (cerise), yellow (gul) och key colour (svart). Vanligast är att trycka i en fyrfärgspress, alltså en tryckpress med fyra tryckverk. Det kan dock vara lika vanligt med tvåfärgspressar upp till åttafärgspressar eller mer.

I de offsetpressar som har fler än fyra färgverk, används de extra färgverken till att trycka på lack eller extrafärger. Med åtta verk eller fler kan man trycka båda sidorna (i fyrfärg) av tryckarket i en genomgång.

Ark eller rulle

Offsetpressar finns som arkpressar och rotationspressar, beroende på om papperet matas in som ark eller från en rulle i en lång bana. Ark-offset är vanligast och ger något bättre kvalitet medan rulloffset är en snabbare metod som också blir mer ekonomisk vid högre upplagor.

Produkter

 • Arkoffset: Böcker, foldrar, tidskrifter, broschyrer, kalendrar, visitkort och mycket annat.
 • Rulloffset: Används främst i större upplagor, ofta från cirka 25 000 ex och alltid till dagstidningstryck.
Andra produkter är kataloger och foldrar etc.

Djuptryck

För mycket stora upplagor

Djuptryck är en gammal tryckteknik som har sina rötter i kopparstick och etsningar. Djuptryckpressar är oftast stora rullpressar som trycker med en mycket hög hastighet. Det är en dyr teknik som blir ekonomiskt försvarbar först vid mycket stora upplagor.

Produkter

 • Sedlar
 • Veckotidningar, postorderkataloger och serietidningar
 • Trycksaker som innehåller mycket bilder och trycks i mycket höga upplagor

Flexotryck

En spegelvänd bild i trycket

Här använder man en gummiplatta, kliché, istället för plåt där man etsar bort de områden som inte ska tryckas. Klichén visar en spegelvänd bild av den tryckta bilden och möter papperet direkt, det kan jämföras som en väldigt stor kontorsstämpel.

Flexotrycket har högre krav på sig då det ofta används på förpackningar som ska tåla vatten eller förpackningar som innehåller mat och därför inte får avge några ämnen på sitt innehåll.

Produkter

 • Olika typer av förpackningsmaterial i papper, aluminium, plast etc.
 • Mjukpapper som exempelvis toalett- och hushållspapper.

Tampotryck

Vanligt vid tryck av presentreklam

Inom företags- och presentreklam är tampotryck vanligast. En tryckbärare, tampong, som klarar av att trycka på ojämna och buckliga ytor överför färgen.

Produkter

 • Pennor
 • Bollar
 • Nyckelringar

Screentryck

Tryck på i princip vad som helst

Screentryckets stora fördel är att man kan trycka på i stort sett vilket material som helst, platta och runda former och i vilket format som helst.

Metoden används för att trycka på porslin, tyg, metall, kartong m.m. Denna metod lämpar sig därför väldigt bra till tryck som skall hålla länge och utsättas för regn och rusk samt ihärdigt dagsljus.

Produkter

 • Produkterna kan vara så olika saker som muggar, kläder,
  plåtburkar eller skyltar
 • På skyltområdet får screen alltmer konkurrens av storformatsprint

Digitaltryck

Kostnadseffektiv teknik

Print on demand, som det också kallas, innebär att man bara trycker så många exemplar som man behöver vid ett givet tillfälle. Fördelen är att kostnaden för det första exemplaret är lika hög som för det hundrade, tekniken har i princip ingen startkostnad. Detta gör att man kan trycka bara ett ex, vilket man inte gör vid en offsetpress där det krävs tryckplåtar.

En digital tryckpress fungerar som en stor skrivare. I dag är tekniken utvecklad och bildkvaliteten blir minst lika bra som i offset. När man använder denna teknik kan man också leverera snabbare eftersom färgen är torr när den kommer ut ur tryckpressen, vilket gör att man kan efterbehandla trycksaken med en gång utan risk för smetning. Med digitaltryck har man också möjlighet att trycka variabeldata. Metoden utnyttjas främst för att skapa riktade och personliga trycksaker. Personliga budskap ger ofta en högre svarsfrekvens när man gör reklamkampanjer.

Produkter

 • Man trycker i princip samma typer av produkter som i en offsetpress, men upplagorna är mindre. Digitalpressen används även för att framställa förprovtryck

Storformatsprint

Upp till 5 meters bredd

För stora format kan man i dag göra högkvalitativa utskrifter i stora bläckstråleskrivare. Detta är en billigare metod när man ska producera mindre upplagor av ett jobb. Det största maskinerna kan skriva ut i fem meters bredd.

Produkter

 • Affischer, banderoller, rollups och liknande trycks oftare i storformatskrivare
 • Tar även jobb från det som tidigare trycktes med screen

Intresserad av våra produkter?

Kontakta oss så hjälper vi dig.