Billes är ett av Sveriges mest miljövänliga tryckerier

MILJÖTÄNK - EN SJÄLVKLARHET I ALLT VI GÖR

Läs om Billes miljöresa

Ett klimatneuralt tryckeri

Som familjeföretag bryr vi oss lite extra om framtida generationer. Miljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör, vilket resulterat i att vi är bäst i klassen på den svenska marknaden. Sedan 2004 har vi utökat våran certifikat- och licensflora kontinuerligt, och kan idag stoltsera med ett brett register av märkningar. En stämpel av kvalitet på vårt arbete, helt enkelt.

Klimatet är en av vår tids stora ödesfrågor, och vi på Billes tar den på största allvar. Billes Tryckeri är ett klimatneutralt företag sedan 2011, och vi jobbar fortsatt med att minska våran klimatpåverkan. Sedan starten har vi minskat våran klimatpåverkan rejält – 80% närmare bestämt. Vi klimatkompenserar 100% våra egna utsläpp.

Klicka på knappen nedan för att läsa fakta och myter om tryck och papper.
Öppna PDF
Billes koldioxidutsläpp
286
150
83
78
71
70
56
49
48
39
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Klimatkompensation som gör skillnad

Billes tar ytterligare ett steg i miljöarbetet genom att erbjuda sina kunder möjlighet att klimatkompensera för både pappret och distributionen.

Klimatkompensation av pappret innebär att man kompenserar för koldioxidutsläppen från transporterna av råvaran till bruket, samt för den energianvändning som behövs för att framställa en specifik papperskvalitet.

Klimatkompensation av distributionen innebär att man kompenserar för koldioxidutsläppen från transporterna av försändelsen till mottagaren. För denna del görs en beräkning utifrån givna förutsättningar.

Större utskick för butikskedjor och liknande sköts av Billes DIOS, som också är klimatneutralt sedan 2019.

Fråga oss gärna vad det kostar att klimatkompensera just din leverans!
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Källa: Billes Miljörevision.

Intervju med Per Andersson, miljöansvarig på Billes.

 • Vilken var den mest avgörande åtgärden när ni bestämde er för att försöka bli klimatneutrala?

  – Att se över elavtalen, utan tvekan. Det var också den enklaste. Vi bytte helt enkelt till ett avtal för grön el. Saker som uppvärmning och transporter är viktiga att se över. Våra egna leveransfordon tankas till exempel till 99 procent på HVO* i dag.
 • Hur ser det ut med era tjänstebilar?

  – Där finns det en del potential kvar. Vi tankar dem till viss del med biobränsle, runt tio procent, men inte alls i samma utsträckning som med de transportfordon vi äger själva i dagsläget. Elbilar är målet på sikt.
 • Grön el och biobränsle räcker alltså långt?

  – Ja, men det gäller så klart att även se över förbrukningen. Bland annat har vi satsat på moderna, energisnåla maskiner, effektiv ventilation (värmeåtervinning) och så vidare. Våra tryckpressar är det som drar mest energi, nästan tio gånger mer än uppvärmningen.
 • Vilket är nästa stora fokusområde i Billes klimatarbete?

  – Det är att få kunderna att klimatkompensera sina trycksaker. Det vill säga även pappret och distributionen av trycksaken. Bara någon procent gör det i dag.
Läs hela artikeln

Grönt drivmedel tar Billes framåt

Bengt Andersson har jobbat som chaufför på Billes sedan 2007. Sedan 2016 tankar han och kollegan Viktor Sjöstedt transportbilarna med förnybar HVO-Diesel. Övergången till förnybart har inneburit reducerade utsläpp med nästan 20 ton per år, något som Bengt är stolt över.

- Det känns grymt att vi bidrar till ett hållbart samhälle. Som yrkesförare känner jag väl till de utmaningar som transportindustrin möter, och att tanka förnybart bränsle känns väldigt tidsenligt, menar Bengt.

Billes har för närvarande 2 transportbilar, en större lastbil och en mindre budbil, för både interna och externa transporter.

Vårt certifikat för klimatkompensation 2019

Att vi samlat hela Billes breda utbud av trycksak- och trycksakstjänster under samma tak betyder färre transporter och ett effektivare arbete. Billes har vuxit de senaste åren och med en komplett maskinpark med både offset- och digital produktion, lagerhållning och kontor behöver vi stora lokaler.

Vid den senaste utbyggnaden förbättrades möjligheterna att ta tillvara spillvärmen från maskinerna för att värma upp lokalerna och på så vis minska behovet av energi för uppvärmning. Som ett av Sveriges mest miljöanpassade tryckerier får vi aldrig sluta att förbättra och utveckla tryckeriet!
 • ISO 9001 - är ett verktyg för ständig förbättring. Certifieringen betyder att tryckeriet arbetar löpande med att förbättra alla områden som påverkar miljön. Från rengöring av tryckpressar till anpassning av transporter och uppvärmning av lokaler.
  Läs mer på: sis.se
 • ISO 14001 - kvalitetsstämpel som borgar för den goda kvaliteten på våra trycksaker och servicen runt. Genom revisioner som görs löpande av oberoende, säkerställs att vårt kvalitetsarbete fungerar i alla delar och att vi jobbar löpande med att höja vår kvalitet, minska avvikelser i tryckresultat och att vi gör andra åtgärder för att minska fel. Billes redovisar att vi hela tiden blir bättre.
  Läs mer på: sis.se
 • Svanen - är en kvalitetsstämpel på att Billes jobbar på ett sådant sätt att det svarar upp mot Svanens konkreta krav och kriterier för miljömärkning när det gäller allt från val av färger och lösningsmedel, till hur vi hanterar avfall och att vi återvinner restprodukter.
  Läs mer på: svanen.se
 • Klimatneutralt tryckeri - vi arbetar systematiskt med åtgärder som gör att koldioxid- utsläpp kopplade till vår produktion minskar. För de utsläpp som återstår kompenserar vi genom köp av kompensationsandelar via Tricorona som arbetar med projekt över hela världen med fokus på förnyelsebar energi och energieffektivitet.
  Läs mer på: tricorona.se
 • FSC® - genom att välja en FSC-märkt produkt visar du att du bryr dig om hur den framställts. Du visar att du föredrar varor som tillverkats på ett ansvarsfullt sätt, med hänsyn till miljö och sociala förhållanden.
  Läs mer på: fsc.org

Intresserad av våra produkter?

Kontakta oss så hjälper vi dig.