Gör ett bra val för miljön. Välj ett Svanenmärkt tryckeri!

För oss på Billes är det en självklarhet att göra en insats för klimatet. Därför erbjuder vi Svanenmärkta trycksaker. Ett enkelt sätt för dig att vara med och göra skillnad!

Varför anlita ett Svanenmärkt tryckeri? Ett Svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ. Ett tryckeri med fokus på miljöarbetet kommer sannolikt också att kunna sänka kostnader för avfall och papper i form av mindre makulatur.

Svanenmärkta trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter 

En av förutsättningarna för att din trycksak ska kunna vara Svanenmärkt är att tryckeriet som trycker den är ett Svanenmärkt tryckeri. De fem kraven som uppfylls när en trycksak är Svanenmärkt: 

1. Pappret i trycksaken är Svanenmärkt eller ett kontrollerat tryckpapper. 

2. PVC plast finns inte med i trycksaken. 

3. Parfym, t.ex. i form av doftlack, finns inte med i trycksaken. 

4. Alla tryckerier som är involverade i trycksaken är Svanenmärkta och de underleverantörer som efterbehandlar trycksaken kemiskt, t.ex. med lim är godkända av Nordisk Miljömärkning. 

5. Tryckeriet har spårbarhet för de Svanenmärkta trycksakerna så de lätt kan skiljas från trycksaker som inte bär Svanenmärket.

Fördelarna med ett Svanenmärkt tryckeri* från start till mål: 

• Träråvaran får inte komma från skogar med höga biologiska eller sociala skyddsvärden. 

• Minst 30 procent måste dessutom komma från certifierat hållbart skogsbruk (kan till exempel vara FSC) om inte råvaran till mer än 75 procent består av returpapper. 

• För massa- och pappersfabriker ställs krav på låg energiförbrukning, rening av utsläpp, olika kemikalier och avfall.

• Tryckeriet måste byta ut farliga kemikalier mot mindre skadliga och se över sin energianvändning, men även minimera utsläpp till luft och vatten och minska avfall.

*samt trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter.

Vad är Svanen?

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och finns i alla fem nordiska länder. I Sverige är det Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för Svanen. Märkningen är oberoende och drivs på statligt uppdrag utan bransch- eller vinstintressen. Märkningen tar hänsyn till hela produktions- och konsumtionskedjan för en vara eller en tjänst och alla miljöproblem som kan finnas längs vägen – från råvaror och kemikalier till produktion, användning, bortskaffning och återvinning. Förutom miljökrav ställs också krav på kvalitet och hållbarhet. Kraven ses över regelbundet och skärps för att bidra till en hållbar produktion och konsumtion. Genom att välja ett Svanenmärkt tryckeri är du med och bidrar till en mer hållbart framtid.

Fråga oss gärna om du vill veta mer eller utforska mer på Svanens hemsida!


Läs mer om vårt miljöarbete
HÄR


Du kanske också är intresserad av

Intresserad av våra produkter?

Kontakta oss så hjälper vi dig.