About Us

Från idé till produkt

Med vårt breda utbud av tjänster och produkter tillgodoser vi alla dina behov inom just tryck. Med förberedelser bestående av klimatanpassade materialval, layout, provtryck till efterbehandling och distribution.

1. Original/Formgivning

Utifrån en idé formas produkten, text och bild monteras i ett grafiskt layoutprogram, t.ex InDesign. Trots att tekniken är mera lättillgänglig idag krävs det fortfarande specialistkompetens för att få fram en korrekt tryckfärdig pdf. Man måste veta vilka krav de efterföljande produktionsstegen ställer och anpassa sitt arbete efter det.

3. Tryck

Här produceras trycksaken och man väljer tryckmetod beroende på ändamål. Tryckaren behöver vara noggrann med färghållningen så att samma kvalitet hålls genom hela upplagan.

4. Efterbehandling

Efterbehandlingen kan delas in i tre områden: ytbehandling, bearbetning samt bindning. Ytbehandling är olika moment som påverkar trycksakens yta, ex lackning, foliering och laminering. Bearbetning är de moment som fysiskt bearbetar papperet. Trycksaken skärs och trimmas för att få rätt format, stansas för att få en viss form, hålas för att kunna sättas in i pärm, falsas/bigas (viks) för att skapa sidor av det tryckta arket etc. Bindningen sammanfogar de tryckta arken till en trycksak. Broschyrer metallhäftas, manualer spiralinbinds, böcker limbinds etc.

5. Distribution

Använd bara äkta kursiver, kapitaler, fetstil och liknande. Klicka alltså inte på knapparna i layoutprogrammet med samma funktioner. Risken är att det kommer ut fel genom rippen.

2. Prepress

För bilder gäller följande
  • Preflight: Kontroll av pdf-filen görs av tryckeriet för att kontrollera teknisk kvalitet, ex fonter, bildupplösning, färgmängd och tryckfärger.
  • Förprovtryck: Här får man en sista chans att kolla efter eventuella fel som kan ha kommit upp och även kontrollera färgerna så att de stämmer. Man gör en utskrift på en anpassad skrivare för att efterlikna det slutgiltiga resultatet.
  • Rippning: En tryckbild, bestående av både text och bilder, byggs i tryck upp av punkter, så kallade rasterpunkter. Rippen är en dator eller ett datorprogram som gör tre saker: den tolkar informationen i dokumentet, den omvandlar tryckbilden till rasterpunkter och den skickar utskriftsdata till t.ex en plåtsättare.
  • Utskjutning: Innebär att man positionerar sidorna på tryckarket beroende på hur slutprodukten skall se ut. De faktorer som påverkar utskjutningen är bindningsform, papperstjocklek och vilken tryckpress jobbet skall tryckas i.

Intresserad av våra produkter?

Kontakta oss så hjälper vi dig.