About Us

Pappret är avgörande

För att trycka bildrikt material gäller att man får fram fler detaljer och kommer närmare den ursprungliga bilden ju jämnare yta papperet har. Spontant skulle man kunna säga att man därför alltid bör trycka på bestruket, helst högbestruket, eller glättat papper.

Vilket papper ska jag välja
för att få bästa bildkvalitet?

Vilket papper ska jag välja
för att få bästa bildkvalitet?

För att trycka bildrikt material gäller att man får fram fler detaljer och kommer närmare den ursprungliga bilden ju jämnare yta papperet har. Spontant skulle man kunna säga att man därför alltid bör trycka på bestruket, helst högbestruket, eller glättat papper. Det är dock bara delvis sant, det gäller nämligen bara vid riktigt hög rastertäthet. Vill man ha obestruket papper kan man gå ner i rastertäthet och få en utmärkt bildåtergivning. Som vid allt tryck måste dock färgprofilerna anpassas utifrån det papper som ska användas.

Obestruket papper ger en större punktförstoring, det vill säga att varje rasterpunkt blir större än den ska. Allt tryck ger en punktförstoring, men på obestruket papper blir den alltså särskilt stor. Det beror på att det finns gropar i papperets yta, som naturligtvis inte syns med blotta ögat, men som syns när man tittar i mikroskop. Då kan ett obestruket papper se ut som ett månlandskap med berg och kratar. Det är de här ojämnheterna som gör att punkterna blir särskilt stora, tryckfärgen flyter ner i groparna.Resultatet som kan ses med blotta ögat är att trycket blir mörkare och inte riktigt lika skarpt. Övergången mellan olika färger minskar och mängden nyanser minskar. Är rastertätheten alldeles för hög riskerar man att trycket “slår igen” så att det blir för svart i skuggpartierna.

Det finns ett flertal sätt att komma runt problemet med att trycket slår igen på obestruket papper. Ett av dem är att använda sig av så kallad underfärgsborttagning. Det innebär att man drar ner på den totala mängden färg, genom att ersätta de mörkare partierna som trycks i cmyk med svart. Man kan också låta bli att välja så tunga bilder på obestruket papper. Välj ljusare bilder istället så slipper du problematiken med skuggpartier som slår igen. Då kan du också få en bättre detaljrikedom i hela bilden. Ännu ett steg längre kommer man om man helt krasst väljer bilder med få detaljer.
Slutligen finns ett rasterval som kan göras vid tryck på obestruket papper. Du kan använda ett så kallat FM-raster (frekvensmodulerat) även kallat stokastiskt raster, som ger särskild bra bildkvalitet på obestruket papper.

FM-raster

FM-raster har ett helt annat system för hur punkterna fördelas på papperet, jämfört med konventionellt raster. Istället för att rasterpunkterna blir större i mörkare partier och mindre i de ljusa är punkterna lika stora. De ligger däremot ojämnt placerade över bilden, de är fler i mörkare partier och färre i de ljusa.

Rasterpunkterna i FM-raster är också mindre än i konventionellt raster så detaljrikedomen i bilden blir högre. Eftersom man inte har ett linjärt raster i FM-raster innebär det också att man inte riskerar någon moiré. (Moiré = oönskade mönster i bilden.) FM-raster lanserades för obestruket papper och under en period var det oerhört populärt. Idag har det utvecklats en mängd olika FM-raster och olika blandningar mellan FM- och konventionella raster.

Jämnast är bäst

För bästa möjliga bildkvalitet bör man alltså välja ett papper med jämn yta, till exempel ett bestruket eller glättat. Då får du absolut störst detaljrikedom i bilderna. På ett jämnare papper får du också fram en större mängd färgnyanser och till viss del klarare färger.

Hur färgerna upplevs på ett obestruket och ett bestruket papper kan skilja sig mycket åt. Många pappersleverantörer har exempelprodukter som visar hur samma bild framstår i tryck på olika papperskvaliteter. På obestrukna papper reflekteras också ljus ojämnt och därför upplevs färgnyanserna annorlunda.

Olika papper ger olika stora kontraster i trycket. Det ger i sin tur olikheter i bildupplevelse, exempelvis djupet i bilderna. Om man vill ha maximal kontrast i bildtrycket så är svaret återigen - välj ett bestruket papper. Allt tryck är kontrast, men hur stor den blir beror på hur vitt underlaget är. Därför ska papperet helst ha en hög vithet. Det är helt enkelt skillnaden mellan absorberat ljus på den tryckta ytan och reflekterat ljus på den otryckta ytan. Ju ljusare ett papper är, desto större blir kontrasterna i trycket. Den vita botten i bilden gör förstås färgomfånget större. Och ju jämnare pappersytan är desto djupare blir svärtan i trycket.

Intresserad av våra produkter?

Kontakta oss så hjälper vi dig.