Billes ökar inköpen av miljövänligt, svensktillverkat papper

Vi minskar inköp från utländska papperstillverkare med stora co2 utsläpp och köper betydligt mer av Arctic Paper Grycksbo i Sverige med mycket låga 53 kg fossilt co2/ ton papper. Billes räknar med att köpa in ca 1000 ton papper/ år från Arctic Paper Grycksbo och tidigare har utsläppen för denna tillverkning legat på 400 kg co2 utsläpp/ ton papper. Det är alltså en enorm miljömässig förbättring som detta beslut innebär!

Text från Arctic Papers Grycksbos webbsida:
Ett exempel är vårt pappersbruk i Grycksbo, där vi nu använder biobränsle (träpellets) för all energiproduktion på anläggningen. Därigenom täcker vi in hela värmebehovet och ungefär en tredjedel av elektriciteten (resterande el köps in via elnätet). Det innebär att värme- och elproduktionen på anläggningen inte genererar några utsläpp av fossil koldioxid.

Arctic Paper Grycksbo har dessutom minskat koldioxidutsläppen från transporten av papper med över 40 % tack vare en mer effektiv användning av lastbilar, ökad användning av järnvägstransport och kortare transportavstånd.

Du kanske också är intresserad av

Intresserad av våra produkter?

Kontakta oss så hjälper vi dig.