Billes utökar sitt arbete för klimatneutralitet

Miljöarbete } Billes Tryckeri i Göteborg, som varit klimatneutralt sedan 2011, tar nu nästa steg i sitt miljöarbete. Från och med oktober i år klimatkompenserar företaget samtliga inköp av papper och kartong samt plåtar och färger. Dessutom alla transporter av färdiga produkter till kundernas leveransadresser. – Vi jobbar ständigt med miljöfrågorna och det känns tillfredsställande att vi nu också tagit det här steget.Det finns mig veterligen inget tryckeri i Sverige som ligger så här långt framme i sitt arbete med att minska klimatpåverkan, säger Billes vd Niklas Bille.

Sedan många år har Billes Tryckeri säkerställt att el- och fjärrvärmeinköpen är miljövänliga alternativ.Den egna fordonsflottan har efterhand bytts ut mot el- och hybridbilar och där den miljövänliga HVO-dieseln kan användas görs detta. Företaget klimatkompenserar dessutom samtliga tjänsteresor med tåg, flyg och bil.– Vi har genom åren gjort mycket för att på sikt nå ett noll-mål när det gäller utsläpp av koldioxid.Nu tar vi ytterligare ett stort steg för att bidra till en minskad klimatpåverkan, säger Niklas Bille, vd på Billes Tryckeri.Förutom att samtliga inköp av emballage är klimatneutrala, är också alla inköp av papper och kartong klimatkompenserade sedan oktober i år.Det samma gäller alla transporter av färdiga produkter från Billes till kundernas leveransadresser.

FÖR ATT YTTERLIGARE förstärka ambitionen om att nå ett noll-mål har Billes skrivit på ettåtagande (pledge) i FN:s Climate Neutral Now och ett vindkraftsprojekt i Guatemala. Genom detta har företaget köpt klimatkompensation motsvarande utsläpp av 1 000 ton CO₂.– Vi kommer att fortsätta detta arbete tillsammans med pappersbrukens och transportföretagens allt mer miljöinriktade omställning. På sikt kommer alla företag säkerligen att ta fullt ansvar för sina utsläpp av CO₂, vilket innebär att vi inte behöver klimatkompensera exempelvis pappersframställning eller transporter. Men innan vi kan köpa helt klimatneutralt papper och transporter så tar vi ansvar genom att nu även klimatkompensera för det papper och de transporter som vi nyttjar i vår verksamhet, säger Niklas Bille.

MÅNGA TRYCKERIER erbjuder sina kunder att klimatberäkna enskilda produktioners klimatpåverkan och klimatkompensera för dessa. Billes tar alltså steget fullt ut och ser till att alla produktioner blir klimatneutrala oavsett om kunden efterfrågat detta eller inte. Kostnaden för klimatkompensationen tar Billes som en naturlig del av verksamheten. Det blir alltså ingen ökad kostnad för kunderna att åtnjuta fullt ut klimatneutrala offset- och digitaltryckproduktioner på papper och kartong.– Billes vill fortsätta vara en föregångare inom den grafiska branschen. Utan att ta i kan jag lova att vi ligger i framkant när det gäller att minska klimatpåverkan, säger Niklas Bille.

Billes har skrivit på ett åtagande (pledge)i FN:s Climate Neutral Now. Läs mer om vad det innebär.

Du kanske också är intresserad av

Intresserad av våra produkter?

Kontakta oss så hjälper vi dig.