Intervju med Per Andersson, miljöansvarig på Billes

Vilken var den mest avgörande åtgärden när ni bestämde er för att försöka bli klimatneutrala?

– Att se över elavtalen,utan tvekan. Det var också den enklaste. Vi bytte helt enkelt till ett avtal för grön el.

 

Vad gjorde ni mer?

– Saker som uppvärmning och transporter är viktiga att se över. Våra egna leveransfordon tankas till exempel till 99 procent på HVO* i dag.

 

Grön el och biobränsle räcker alltså långt?

– Ja, men det gäller såklart att även se över förbrukningen. Bland annat har vi satsat på moderna,energisnåla maskiner, effektiv ventilation (värmeåtervinning) och så vidare. Våra tryckpressar är det som drar mest energi,nästan tio gånger mer än uppvärmningen.

 

Hur ser det ut med era tjänstebilar?

– Där finns det en delpotential kvar. Vi tankar dem till viss del med biobränsle, runt tio procent, men inte alls i samma utsträckning som med de transportfordon vi äger själva i dagsläget. Elbilar är målet på sikt.

 

Vad är det mer ni tittar på?

– Jag gör varje år en klimatberäkning för företaget, då utgår vi från Greenhouse Gas Protocol (GHG) tre så kallade scope. Det är klimatpåverkan från egenägda energikällor, klimatpåverkan från köpt el och värme och indirekt klimatpåverkan.

 

Indirekt klimatpåverkan?

– Det är utsläpp från källor som inte ägs av företaget. Som transporter för inkommande material, tjänsteresor med flyg och tåg etcetera.

 

Ni stödjer investeringar i vindkraftverk i Indien. Varför inte i Sverige?

– Ett skäl är att de har mycket lägre andel hållbar energiproduktion där.

 

Men varför just vindkraft istället för exempelvis återplanteringsprojekt?

– Vindkraft är något som naturen aldrig kommer att kunna skapa på egen hand. Till skillnad från exempelvis skog, som ändå förnyar sig själv.

 

Vilket är nästa stora fokusområde i Billes klimatarbete?

– Det är att få kunderna att klimatkompensera sina trycksaker. Det vill säga även pappret och distributionen av trycksaken. Bara någon procent gör det i dag.

 

Text: Thomas Drakenfors

 

* HVO är en förkortning av Hydrogenated vegetable oil, ett förnybart bränsle som kemiskt sett är mycket likt fossil diesel.

Du kanske också är intresserad av

Intresserad av våra produkter?

Kontakta oss så hjälper vi dig.