Intervju med Per Andersson, miljöansvarig på Billes

Vilken var den första eller viktigaste åtgärden när ni bestämde er för att bli klimatneutrala?

– Att se över elavtalen, utan tvekan. Det var också den enklaste. Vi bytte helt enkelt till ett avtal för grön el.  


Vad gjorde ni mer?

– Saker som uppvärmning och transporter är viktiga att se över. Här finns stora miljövinster att göra inom dessa områden. Våra egna leveransfordon tankas till exempel till 99 procent på HVO* i dag. 

* HVO är en förkortning av Hydrogenated vegetable oil, ett förnybart bränsle som kemiskt sett är mycket likt fossil diesel.


Grön el och biobränsle räcker alltså långt?

– Ja, men det gäller såklart att även se över förbrukningen. Bland annat har vi satsat på moderna, energisnåla maskiner, effektiv ventilation (värmeåtervinning) och så vidare. Våra tryckpressar är det som drar mest energi, nästan tio gånger mer än uppvärmningen.


Hur ser det ut med era tjänstebilar?

– Där finns det en delpotential kvar. Men majoriteten av tjänstebilarna är nu el eller ladd hybrider. Bara elbilar är målet på sikt, och den första rena elbilen är inköpt sommaren 2020. Förbrukningen av fossilt bränsle är därmed på väg att kraftigt vika ner mot målet som är noll förbrukning av fossila bränslen.

 

Vad är det mer ni tittar på?

– Jag gör varje år en klimatberäkning för företaget, då utgår vi från Greenhouse Gas Protocol (GHG) tre så kallade scope. Det är klimatpåverkan från egenägda energikällor, klimatpåverkan från köpt el och värme och indirekt klimatpåverkan. Vi har nu även börjat inkludera samtliga leverantörer och alla insatsvaror och transporter till alla kunder i miljöarbetet, och jobbar aktivt för att göra inköp som innebär minskade co2 utsläpp inom dessa områden.

 

Indirekt klimatpåverkan?

– Det är utsläpp från källor som inte ägs av företaget. Som transporter för inkommande material, tjänsteresor med flyg och tåg etcetera.


Ni stödjer investeringar i vindkraftverk i Guatemala via FN. Varför inte i Sverige?

– Ett skäl är att de har mycket lägre andel hållbar energiproduktion där.


Men varför just vindkraft istället för exempelvis återplanteringsprojekt?

– Vindkraft är något som naturen aldrig kommer att kunna skapa på egen hand. Till skillnad från exempelvis skog, som ändå förnyar sig själv.


Vilket är nästa stora fokusområde i Billes klimatarbete?

– Det är att i samarbete med våra leverantörer sträva efter minskade CO2 utsläpp genererade av tillverkning och transporter av alla insatsvaror. Även transporter av alla färdiga produkter till våra kunder är i fokus gällande CO2 utsläpp. Vi strävar efter nollutsläpp även inom detta område. Men till dess vi kan nå det så klimatkompenserar vi de utsläpp som vi inte kan undvika nu.


Text: Thomas Drakenfors

Du kanske också är intresserad av

Intresserad av våra produkter?

Kontakta oss så hjälper vi dig.