Tryck klimatneutralt

Klimatet är en av vår tids stora ödesfrågor och Billes tar den på största allvar. Billes Tryckeri är ett klimatneutralt företag sedan 2011, och det jobbas fortsatt med att minska företagets klimatpåverkan. 2011, när vi började analysera och beräkna våra CO2 utsläpp, så har dessa minskats med 84%. De utsläpp som företaget i nuläget inte klarar att jobba bort kompenserar man sedan för till 100%.

Klimatarbete som gör skillnad

Billes har under inledningen av 2021, tagit ytterligare ett stort steg i miljöarbetet. Genom att klimatkompensera alla insatsvaror som tex papper, kartong, färger och plåtar till hela Billes verksamhet, så är inte bara Billes egen verksamhet klimatneutral, utan även alla insatsvaror klimatkompenserade fullt ut. Billes köper dessutom klimatneutrala transporter, eller klimatkompenserar för alla transporter och distribution av trycksaker till alla kunder.

– ”‍Klimatkompensation av pappret innebär att vi klimatkompenserar för koldioxidutsläppen som framställningen av pappret genererar inklusive pappersmassaframställningen. Även transporterna av pappret från bruken till Billes beaktas”, berättar Niklas, företagets VD.

Klimatkompensation av distributionen innebär att man kompenserar för koldioxidutsläppen från transporterna av försändelsen till mottagaren. För denna del görs en beräkning utifrån givna förutsättningar. Flera av Billes fraktleverantörer erbjuder klimatneutrala transporter. När det inte går att köpa klimatneutrala transporter så klimatkompenserar Billes för dessa transporter i stället.

Större utskick för butikskedjor och liknande sköts av Billes DIOS, som också är klimatneutralt sedan 2019. Alla emballage och frakter som hanteras av Billes Dios är också klimatneutrala, eller klimatkompenserade.

Till orginalartikel: marknadsbiblioteket.se/tryck-klimatneutralt

Du kanske också är intresserad av

Intresserad av våra produkter?

Kontakta oss så hjälper vi dig.